!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Menagerie of Khedive Ismail Pasha
Gezirah Menagerie
30°03'26"N, 31°13'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0046M†
     
 
Gezirah
Cairo
EGYPT
 
N/A

zvěřinec chedýva Ismaila v zahradě Paláce Gezíra (dnešní Marriott Hotel). Menažerie existovala cca od roku 1868 a zrušena byla krátce po vzniku Káhirské zoo, všechna zvířata byla odvezena do nové zoo. Lvi, levharti,medvědi, cibetky, kočkodani (nebo paviáni), indičtí sloni, hroši, žirafy, buvoli, jeleni (několik druhů, včetně bílých jelenů), srnky, přímorožci, antilopy skákavé, aguti, pštrosi, dravci (včetně hadilovů), sovy, dropi, jeřábi, plameňáci, papoušci (hlavně z Afriky a Austrálie), straky, korunáči, hrdličky, labutě, husy, kachny, hoka, pávi, bažanti, perličky, želvy

Khedive Ismail's menagerie in the garden of the Gezirah Palace (now the Marriott Hotel). The menagerie existed since about 1868 and was abolished shortly after the foundation of the Cairo zoo, all the animals were transported to the new zoo. Lions, leopards, bears, civets, vervets (or baboons), Indian elephants, hippos, giraffes, buffaloes, deer (several species, including the white deer), roe deer, oryxes, springboks, agoutis, ostriches, raptors (including secretary) owls, bustards, cranes, flamingos, parrots (mainly from Africa and Australia), magpies, crowned pigeons, doves, swans, geese, ducks, curassaws, peacocks, pheasants, guinea fowl, turtles

~1868

90. léta 19. století
the 1890s

chedýv Ismail Paša
khedive Ismail Pasha

N/A

N/A

1) The list of animals of the Menagerie, 4th October 1878

0 0 0 61* / 635
(4th October 1878)
2 / 5 42 / 563 17 / 67
* seznam druhů je z roku 1878 - podle tehdejší taxonomie • the list of species is from 1878 - by then taxonomy - see the list
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.12. 2015 Poslední úprava 07.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.