!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shubra El-Kheima

Shubrā al-Khaymah ; Subra al-Haymah  شبرا الخيمة [Shobra el-Ḵēma]   Šubá al-Chejma


† Shubra Menagerie
Muhammad Ali's Menagerie in Shubra • Ismail Pasha's Menagerie in Shubra • Khedive's Menagerie in Shubra
30°06'49"N, 31°14'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0045M†
     
 
Shubra el-Kheima
Shubra Palace
EGYPT
 
N/A

panovnický zvěřinec dynastie Muhammad Alí v zahradách paláce v Šubře. Zvěřinec založil Muhammad Alí Paša někdy počátkem 19. století. jako klasickou panovnickou menažerii (v roce 1834 o něm píše námořní kaplan George Jones). V té době zde byly žirafy, jeleni, klokani a další zvířata. Okolo roku 1850 sem chedýv Abbás Paša (zřejmě Abbás I. Paša Hilmí - vnuk Muhammada Alího) převezl slona a lvi, které předtím Muhammad Alí choval u vchodu do Citadely. Zvěřinec byl později přestavěn a zmodernizován velkým milovníkem zvířat Ismailem Pašou (taktéž vnuk Muhammada Alí a také pozdější zakladatel Zoo Giza). Zhotovil zde velké přírodní výběhy. Později zde bylo například 40 slonů a velká stáda žiraf a několika druhů antilop. Zvěřinec byl zřejmě zrušen na přelomu 19. a 20. století - někdy po založení Káhirské zoo.

khedive menagerie of Muhammad Ali dynasty in the gardens of the Shubra Palace. The menagerie was founded by Muhammad Ali Pasha sometime in the early 19th century as a classic royal menagerie (in 1834, naval chaplain George Jones wrote about it). At that time there were giraffes, deer, kangaroos and other animals. Around 1850, khedive Abbas Pasha (apparently Abbas I Pasha Hilmi - grandson of Muhammad Ali) overmanouvers here elephant and lions, which before that, were kept by Muhammad Ali at the entrance of The Citadel. The menagerie was later rebuilt and modernized by animal lover Ismail Pasha (also the grandson of Muhammad Ali and later founder of Giza Zoo). He made here a large natural enclosures. Later there were, for example, 40 elephants and large herds of giraffes and several species of antelopes. The menagerie was apparently closed at the turn of the 19th and 20th centuries - sometime after the foundation of the Cairo zoo.

počátek 19. století (cca mezi 1810 a 1830)
early 19th century (ca. between 1810 and 1830)

zřejmě na přelomu 19. a 20. století
probably on turn of 19th and 20th century

dynastie Muhammad Alí
Muhammad Ali dynasty

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.12. 2015 Poslední úprava 07.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.