!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Gezirah Aviary
Gizerah Aviary
30°03'24"N, 31°13'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0027B†
     
 
Gezirah
Cairo
EGYPT
 
N/A

na pozemku tehdejšího paláce (dnešní Marriott Hotel) byly postaveny dvě velké voliéry - jedna byla jen pro volavky rusohlavé (jako součást snahy o rozmnožení tohoto ohroženého ptáka), druhá byla pro ostatní druhy ptáků.

on grounds of the former palace (now Marriott Hotel) were built two large aviaries - one was for cattle egrets only (as part of the efforts to breed this endangered bird), second was for other bird species.

1912

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.12. 2009 Poslední úprava 31.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.