!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Zoological Park in Mahmasha
 
30°04'16"N, 31°15'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0048A†
     
 
Mahmasha
(todays Ash Sharabyya)
Cairo
EGYPT
 
N/A

soukromý zvěřinec českého cestovatele a obchodníka se zvířaty Viléma Němce v tehdejší vesnici Machmáša (dnes širší centrum Káhiry). Zvěřinec, zvaný Zoologický park sloužil primárně pro obchod a vlastní potěšení, oficiálně nebyl veřejný, ale lidé jej často navštěvovali - nejen přátelé, ale i ostatní obyvatelé Káhiry a dokonce i zahraniční turisté. V roce 1899 byl zvěřinec zrušen kvůli stěhování a finančním problémům.
Lvi, gepardi, levharti, hyeny, hyenka hřivnatá, šakali, lišky, fenci, karakali, kočky bažinné, promyky, 3 druhy lemurů, zebry, žirafy, hroch, prase bradavičnaté, gazely, dikdik, gerenuci, dibatag (!!!), několik druhů dalších antilop, kozorožci, koně, osli, damani, dikobrazi, spousty drobných hlodavců, pštrosi, dravci (supi, orlosupi, orli, sokoli, jestřábi), sovy, dropi, bažanti, pelikáni, plameňáci, jeřábi, simbil, mnoho pěvců, andulky, holubi, vodní ptáci, stovky hadů a ještěrek, želvy, nilské ryby a velmi pravděpodobně i nějací bezobratlí (štíři, pavouci, solifugy, brouci).

private menagerie of Czech explorer and animal trader Vilém Němec in the former village of Mahmasha (now wider center of Cairo). The menagerie, called Zoological Park served primarily for business and own pleasure, officially it was not for public, but people often visited it - not just only friends, but also other residents of Cairo and even foreign tourists. In 1899, the menagerie was closed due to owner moving and financial problems.
Lions, cheetahs, leopards, hyenas, aardwolf, jackals, foxes, fennec foxes, caracals, jungle cats, mongooses, 3 species of lemurs, zebras, giraffes, hippo, warthog, gazelles, dikdik, gerenuks, dibatag (!!!), several species of other antelopes, ibexes, horses, donkeys, dassies, porcupines, many small rodents, ostriches, raptors (vultures, bearded, eagles, falcons, hawks), owls, bustards, pheasants, pelicans, flamingos, cranes, Abdim's stork, many songbirds , budgies, pigeons, waterfowl, hundreds of snakes and lizards, turtles, Nile fish and very probably also some invertebrates (scorpions, spiders, solifugae, beetles).

počátek 90. let 19. století (zřejmě mezi 1891 a 1893)
in the early 1890s (perhaps between 1891 and 1893)

1899

soukromé (Vilém Němec)
private (Vilém Němec)

< 1 ha

N/A

1) O Zoologickém parku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.12. 2015 Poslední úprava 08.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.