!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Minya

Minya al Qamh ; Menya el Qamh; al-Minya   منية القمح [el Menyā]   Minjá


† Minya Zoo
Minya Al Qamh Zoo
30°30'53"N, 31°20'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0029A†
     
 
Minya el Qamh
EGYPT
 
N/A

o této zoo nejsou téměř žádné zprávy, jen zmínka o kontrole Zoologickým úřadem někdy okolo roku 1920

there are almost no reports about this zoo, only mention about the control by Zoological Service sometime around 1920

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.12. 2009 Poslední úprava 31.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.