!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Marina el-Alamein

Marina   مارينا العلمين‎ ‎ [Mạrynạ ạlʿlmyn‎]

ve středověku  • in ancient age:  Leukaspis ; Antiphrae


Sama Marina Aquarium
Honest Aquarium
30°50'18"N, 28°58'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Marina el Alamein
EGYPT
 
N/A  

nové velké mořské akvárium je plánováno v novém rezortu Sana Marina (projekt společnosti Honest Real Estate Development).

new large marine aquarium is planned in new resort of Sana Marina (project of Honest Real Estate Development)

N/A

N/A

soukromé
private

N/A
 
N/A
 
N/A            
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.12. 2013 Poslední úprava 29.12. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.