!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
New Cairo

 القاهرة الجديدة [al-Qāhira el-Gedīdah]   Nová Káhira

někdy se udává Káhira nebo Heluán  • sometimes is mentioned Cairo or Helwan


Degla Safari Park
 
29°57'21"N, 31°26'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
New Cairo
Ring Road - Ain Sukhna Highway
EGYPT
 
stránky developera • site of developer: www.deglasp.com
na stránkách architektonické společnosti • in site of the architectural company : www.cubeconsultants.org

při stavbě Nové Káhiry - nového města v bývalé poušti byly vybrány 4 různé projekty (ze 14ti) - jeden z nich je projekt největšího Safari parku na Středním východě. Píše se doslova "nová éra safari parků začíná právě zde"...!!! Skutečně monstrózní, grandiózní projekt, který nemá obdoby... Areál o velikosti 800 fedanů (336 ha) ve vádí Degla při dálnici z Káhiry k Suezu na okraji Nové Káhiry... Téměř přes celý park se táhne futuristická budova ve tvaru kobry - s hlavou na okraji vádí (údolí vytvořené občasným tokem). Tady park končí, ale patří k němu ještě menší část na druhém břehu vádí - proto had vyplazuje jazyk přes údolí, přičemž jazyk hada je tvořen lanovkou. Moderní architektura 21. století inspirovaná ve Starověkém Egyptě.
Park je členěn do několika částí - Savana Safari (12,28 ha), Zóna býložravců (10,54 ha), Zóna masožravců (15, 73 ha), Krokodýlí bažina (2 ha), Opičí ostrov (3 ha), Akvárium (0,6 ha) - vše dostupné auty, skupinovými vozidly nebo horkovzdušnými balóny... Ledacos i jako stezka s průvodcem. Zázemí Safari parku: veterinární institut (0,66 ha), veterinární nemocnice (0,21 ha), škola zoologie (0,26 ha), výzkumné  a chovné centrum (0,6 ha), vědecká knihovna (1 ha)... Doplňkové a komerční části: "věčně zelené údolí" (0,83 ha), "život v Africe" - vesnice Zuluů, Masajů a Staroegyptská (5,57 ha nebo víc), nákupní střediska (2 ha), restaurace (0,2 ha), hotely (12,88 ha - jen dva největší), jeskyní lázně (0,6 ha) a spousta dalších... (viz. níže).
Informací o čase plánované realizace chybí - v angličtině, podle jednoho údaje v arabštině je smlouva podepsána a realizace by měla začít v roce 2013.

during construction of New Cairo - a new town in the former desert, 4 different projects (of 14) were chosen - one of them is the project of the largest Safari park in the Middle East. It says literally "a new era of safari parks starts here "...!!! Truly monstrous, grandiose project, which is unprecedented... The area of size 800 feddans (336 ha) in the Degli wadi, beside the highway from Cairo to Suez, on the outskirts of New Cairo... A futuristic building in the shape of a cobra stretches almost across the whole park - with his head on the edge of the wadi (valley created by occasional stream). The park ends here, but even smaller part on the other side of the wadi belong to it - so that the snake is sticking out one's tongue over the valley, where the snake tongue is formed by a cableway. Modern architecture of the 21st century inspired in Ancient Egypt.
The park is divided into several parts - Savannah Safari (12.28 ha), Zone of herbivores (10.54 ha), Zone of carnivores (15.73 ha), Crocodile Swamp (2 ha), Monkey Island (3 ha), Aquarium (0.6 ha) - all accessible by car, by group vehicles or hot-air balloons... Something also a guided walk. Background of the Safari Park: veterinary institute (0.66 ha), veterinary hospital (0.21 ha), zoology school (0.26 ha), research and breeding centre (0.6 ha), scientific library (1 ha) .. . Complementary and commercial parts: "ever green valley" (0.83 ha), "Life in Africa" ​​- Zulu, Masai, and Ancient Egypt villages (5.57 ha or more), shopping malls (2 ha), restaurants (0.2 ha), hotels (12.88 ha - the two largest only), spa cave (0.6 ha) and much more ... (see below).
Information about the time of planned implementation is missing - in English, according to one Arabic entry the contract has been already signed and the implementation should to begin in 2013.

v parku má být neuvěřitelné množství všelijakých atrakcí, obchodů, restaurací, hotelů, motelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, vědecká knihovna, lunapark, vesnice Masajů, Zuluů a Egyptského kulturního dědictví, dokonce i železniční stanice, benzínové pumpy, mešita atd.

an incredible amount of all kinds of attractions, shops, restaurants, hotels, motels, campsites and other accommodation facilities, scietnific library, lunar park, Masai, Zulu, and Egyptian heritage villages, even the railway station, gas stations, mosque etc. - that all should be in the park

N/A

Degla Safari Park

336 ha
 
N/A
 
planned Safari Park
           
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
ilustrační video, plány a vizualizace plánovaného Safari Parku • illustrative video, plans and visualisations of the planned Safari Park

odborný projektant:  • professional designer:  CUBE Architectural Cosultants, Cairo
majitel a developer • owner and developer: Degla Safari Park, Egypt, Kuwait
Vimeo 2012 (Video: 10 min 34 sec)
Image 1 of 23
Vimeo 2012 (Video: 10 min 34 sec)
Vimeo 2012 (Video: 10 min 34 sec)
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 2 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 3 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 4 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 5 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 6 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 7 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 8 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 9 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 10 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 11 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 12 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 13 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 14 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 15 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 16 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 17 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 18 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 19 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 20 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 21 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 22 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Image 23 of 23
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012
Source: Facebook and site of CUBE Architectural Consulting, 2012

  Stránka vytvořena 08.01. 2012 Poslední úprava 08.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.