!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Port Ghalib
 

Degla Cave Oasis
 
25°32'25"N, 34°38'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Port Ghalib
EGYPT
 
stránky developera • site of developer: www.deglasp.com
na stránkách architektonické společnosti • in site of the architectural company : www.cubeconsultants.org

Plánovaná stavba celého rezortu Degla Oasis Cave (na kterou by měla navázat Degla Game Ranch ve druhé fázi) - součástí areálu má být i malá zoo a delfinárium. Plány jsou z roku 2010 a 2011, ale víc o případné realizaci není známo.

The planned construction of the complete resort Degla Oasis Cave (which should be followed by the Degla Game Ranch in the second stage) - even a small zoo and dolphinarium should be a part of the compound. The plans are from 2010 and 2011, but more about possible implementation is not known.

v parku má být několik druhů ubytování, luna park a další atrakce
several kinds of accommodation, lunar park and other attractions should be in the park

N/A

Degla Safari Park

17,15 ha ( z toho 0,776 ha delfinárium a okolo 0,7 ha zoo)
17,15 ha (of that 0,776 ha dolphinarium and around 0,7 ha zoo)
 
N/A
 
Planned Cave Oasis            
 

  Stránka vytvořena 08.01. 2012 Poslední úprava 08.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.