!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Wadi el Rayan
 

Captive Breeding Centre
 
29°12'54"N, 30°25'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Wadi el Rayan
EGYPT
 
- - -

stavba chovného centra v Chráněné oblasti Wadi el Rayan byla plánovaná po mnoho let (od 1998 nebo dříve). Chráněná oblast již funguje - včetně turistické infrastruktury a návštěvnického centra, ale o chovném centru je informací stále velmi málo - pravděpodobně dosud není hotové. Mělo jít o chovné zařízení místních druhů (především těch, kteří v Egyptě již nežijí a Saharských druhů) - gazely pískové, gazely dorkas, fenci, lišky pouštní, gepardi..., které by sloužilo především pro reintrodukci zvířat a rostlin, ale částečně také jako výchovně-vzdělávací zařízení - zoologicko-botanická zahrada.

creating of the breeding centre in Wadi el Rayan Protected Areas had been planned for many years (since 1998 or earlier). The protected area is already working - including tourism infrastructure and visitor centers, but still very little information is about the breeding centre - probably is not finished to this date. It should be a breeding facility of local species (especially those who already doesn't live in Egypt and Saharan species) - slender-horned gazelles, dorcas gazelle, fennec foxes, Rüppell's sand foxes, cheetahs..., which would serve primarily for the reintroduction of animals and plants, but partly also as an educational facility - zoological-botanical garden.

N/A

N/A

národní
national

10,5 ha
 
N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2009 Poslední úprava 27.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.