!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
6th October City

 مدينة ٦ اكتوبر‎ [Madinat Sittah min Uktubar]    مدينة 6 أكتوبر [Madinat as Sādis min Uktūbar]


Magic Land Dolphinarium
Media Production City Dolphinarium Cairo Dolphinarium
ماجيَك لآْند دولفيناريوم
29°57'46"N, 31°01'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0007A
     
 
The Fayoum-Oasis road
Motamayez district
6th October City
EGYPT
 
+20 238555064
+20 238555054 (EMPC)
 
+20 238555053 (EMPC)
 
chairman☼empc.com.eg (EMPC)
ceo☼empc.com.eg (EMPC)
 
www.empc.com.eg/...
 
delfinárium v Magic Landu uvnitř Media Production City (zvaný také Hollywood Východu). Bazén pro show delfínů a synchronizované plavání + další tři bazény pro natáčení filmů.

dolphinarium in Magic Land inside of Media Production City (called also Holywood of The East). Basin for dolphins and synchronised swimming show + other three basins for shooting.

zábavní park se spoustou atrakcí, hotel apod.
amusement park with many attractions, hotel

restaurace, bary, hotel
restaurants, bars, hotel

1996 (Magic Land)

EMPC (Egyptian Media Production City)

0,7 ha , 1200 sedadel (16 ha celý Magic Land)
0.7 ha , 1200 seats (16 ha whole Magic Land)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2004
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2009 Poslední úprava 24.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.