!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Alexandria

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading اسكندريه‎ [Eskendereyya]    الإسكندرية [al-Iskandariyya]    Ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ [Rakotə]    Αλεξάνδρεια‎ [Alexándreia]  Alexandrie

historicky  • historically:  Ἀλεξάνδρεια ἡ κατ' Αἴγυπτον [Alexándreia e kat' Egypton]
častěji se užívá familiární název • more often is used familial name Alex


Alexandria Aquarium and Marine Research Institute
أكواريوم الإسكندرية و معهدا لأبحاث الأحياء المائية
31°12'45"N, 29°53'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0003A
     
 
Qaitbay Str.
El Anfoushi
Alexandria
EGYPT
 
+20 34807138
+20 34807140
 
N/A
 
N/A
 
www.niof.sci.eg/...  
 
malé akvárium především s živočichy Středozemního a Rudého moře z okolí Egypta (+ několik druhů z Nilu a Amazonky) - ryby, korýši, želvy, krokodýl apod. Sídlí zde též Mořský výzkumný ústav.

small aquarium with the animals especially of Mediterranean and Red Sea around Egypt (+ a few species of the Nile and Amazon) - fish, crustaceans, turtles, crocodile, etc. Aquarium is also home of Marine Research Institute.

Akvárium leží pár metrů od pevnosti Kajta Báje, která byla postavená m.j. i z materiálu z jednoho ze Sedmi divů světa - z Alexandrijského majáku a přibližně na jeho původním místě. V pevnosti je nyní mořské muzeum s preparovanými mořskými zvířaty a různými námořními artefakty.

Aquarium is located a few meters from Fort of Qaitbay, which was built i.a. also of material from one of the Seven Wonders of the World - from the Lighthouse of Alexandria and approximately in same place of its original location. In the fort there is Marine museum now, with prepared marine animals and some maritime artefacts.

X

1930

národní (NIOF - National Institute of Oceanography and Fisheries)
national (NIOF - National Institute of Oceanography and Fisheries)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 05.12. 1994
Image 1 of 5
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994
Image 2 of 5
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994
Image 3 of 5
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994
Image 4 of 5
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994
Image 5 of 5
Roman Hynek, 05.12. 1994
Roman Hynek, 05.12. 1994

  Stránka vytvořena 22.06. 2009 Poslední úprava 22.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.