!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Alexandria

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading اسكندريه‎ [Eskendereyya]    الإسكندرية [al-Iskandariyya]    Ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ [Rakotə]    Αλεξάνδρεια‎ [Alexándreia]  Alexandrie

historicky  • historically:  Ἀλεξάνδρεια ἡ κατ' Αἴγυπτον [Alexándreia e kat' Egypton]
častěji se užívá familiární název • more often is used familial name Alex


Lion Village Antoniadis Gardens
Qaryet Al-Asaad • Qariyet El Assad • Assad
قرية الأسد 
31°12'04"N, 29°57'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0039A
     
 
Antoniadis Gardens
Alexandria
EGYPT
 
Main park (on Cairo - Alexandria Desert road):
+20 104976028
+20 105730863
 
N/A
 
Main park (on Cairo - Alexandria Desert road):
Info☼lionvillage.com
ahmed.eltemsah☼lionvillage.com
 
www.lionvillage.com
 
nový lví park - kombinace občerstvení a zoo - pobočka Lvího parku ležícího při pouštní silnici Káhira - Alexandrie. Lvi, pštrosi, orli, krokodýli...

new lion park - a combination of refreshment and zoo - branch of Lion Park lying on the Cairo - Alexandria Desert Road. Lions, ostriches, eagles, crocodiles...

Lví vesnice leží nedaleko od Zoo Alexandria
the Lion Village lies near of Alexandria Zoo

restaurace
restaurant

2013

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.12. 2013 Poslední úprava 29.12. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.