!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Alexandria

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading اسكندريه‎ [Eskendereyya]    الإسكندرية [al-Iskandariyya]    Ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ [Rakotə]    Αλεξάνδρεια‎ [Alexándreia]  Alexandrie

historicky  • historically:  Ἀλεξάνδρεια ἡ κατ' Αἴγυπτον [Alexándreia e kat' Egypton]
častěji se užívá familiární název • more often is used familial name Alex


Sea Gull El Max Mini Zoo
سي جل المكس حديقة حيوان مصغرة
31°08'41"N, 29°50'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0040B
     
 
El Agamy Road
El Max
Alexandria
EGYPT
 
+20 32204214
+20 32205957
 
+20 32205957
 
N/A
 
N/A  
 
minizoo populární restaurace Sea Gull - restaurace i minizoo roku 2012 (asi v březnu) vyhořely, ale obojí bylo obnoveno (podle informací z internetu). Dnes je minizoo údajně v příšerném stavu, zvířata v příliš malých klecích - velbloudi, opice, několik plemen psů, čápi, pelikáni a snad i pštrosi, papoušci, suchozemské i mořské želvy...

mini zoo of popular restaurant Sea Gull - restaurant with mini zoo burned in 2012 (probably in March), but both were restored (according to information from the internet). Today the mini zoo is reportedly in a terrible state, animals are in too small cages - camels, monkeys, several breeds of dogs, storks, pelicans and perhaps also ostriches, parrots, terrestrial and marine turtles...

dětské hřiště a bazén
children's playground and pool

restaurace
restaurant

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.12. 2013 Poslední úprava 29.12. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.