!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Alexandria

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading اسكندريه‎ [Eskendereyya]    الإسكندرية [al-Iskandariyya]    Ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ [Rakotə]    Αλεξάνδρεια‎ [Alexándreia]  Alexandrie

historicky  • historically:  Ἀλεξάνδρεια ἡ κατ' Αἴγυπτον [Alexándreia e kat' Egypton]
častěji se užívá familiární název • more often is used familial name Alex


Alexandria Zoological Garden
Nouzha Zoological Garden
حديقة حيوانات النزهة • حديقة حيوانات اسكندريه
31°12'19"N, 29°56'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0002A
     
 
Ezbet Saad Sq., Albert Elawal St., Nouzha Park
Semouha
Alexandria
EGYPT
 
+20 34280079
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
Druhá největší zoo Egypta. Hroši, sloni, žirafy, zebry, lvi, tygři, levharti, hyeny, lachtani, antilopy, medvědi (včetně ledních), mnoho druhů opic atd. Terárium se spoustou druhů plazů včetně egyptských endemitů - kobry, krokodýli a vzácné žely egyptské. Je zde též muzeum. Zoo byla nedávno rekonstruována.

The second largest zoo in Egypt. Hippopotami, elephants, giraffes, zebras, lions, tigers, leopards, hyenas, sealions, antelopes, bears (including polar bears), many species of monkeys, etc. Terrarium with many species of reptiles including the Egyptian endemic - cobras, crocodiles and rare Kleinmann's Tortoises. There is also museum. The zoo was recently renovated.

muzeum s mumifikovanými zvířaty; V bezprostřední blízkosti zoo je vyhledávaný Nouža park (též zahrada).
museum with the mummified animals; In the immediate vicinity of the zoo is a south-after Nouzha park (also garden).

N/A

1907 (některé zdroje uvádí 1958 a také existuje pohled pštrosů ve výběhu v Nouzha parku z roku 1905)
1907 (some source mention 1958 and there is also a postcards of ostriches in the enclosure in Nouzha Park from 1905)

národní
national

11 ha

N/A

N/A

0 0 3 / 11 255 / 2620
(1996)
13 / 36 159 / 2317 80 / 256
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.06. 2009 Poslední úprava 31.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.