!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beni Suef

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBani Suwayf   بني سويف [Banī Suwayf]   Ⲡⲁⲛⲓⲥⲱϥ [Panisuf]   Bání Suvajf; Beni Suef


Beni Suef Zoo
حديقة الحيوانات بني سويف
29°05'01"N, 31°06'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0011A
     
 
Salah Salem St.
El Mermah
Beni Suef (Bani Suwayf)
EGYPT
 
+20 822331629
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
jedna z nejnovějších egyptských zoo - hlavně africká zvířata (např. lvi, hroši)

one of the newest Egyptian zoos - mainly African animals (e.g.  lions, hippos)

N/A

N/A

1996 - založení; 17. dubna 1997 - otevření
1996 - foundation; 17th April 1997 - opening

městská
municipal

2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2009 Poslední úprava 25.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.