!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

 často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


The Fish Garden
Aquarium Grotto Garden Gabalaya Park and Aquarium Gezira (Gizera) Aquarium
  زيارتي لحديقة جبلاية الاسماك  النيل الكهف المزارع الماءيه
předešlé názvy  •  former names
Nile Grotto Aquarium
30°03'24"N, 31°13'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0004A
     
 
El Gabalya Str.
Zamalek district, Gezira
Cairo
EGYPT
 
+20 22854509
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
prostorná zahrada plná rostlin, uprostřed je skála s obrovskou jeskyní v jejíchž stěnách jsou akvária a terária s rybami, vodními želvami, korýši a krokodýlem. V centrální jeskyni je malá skupina kaloňů egyptských. Zahrada je domovem kromě rostlin též vodních ptáků (husy, kachny, labutě) a andulek. Je protkána cestičkami, které směřují i na ochozy na skále.

spacious garden full of plants, in the centre there is a rock with great caves, in whose walls are aquariums and terrariums with fish, water turtles, crustaceans and crocodile. In the central cave there is a small group of Egyptian fruit bats. The garden is home not only of plants, but also for water birds (geese, ducks, swans) and budgerigars. It is interwoven with path that lead to galleries on the rock.

nedaleko odsud (necelý kilometr), v jižní části ostrově Gezira, stojí známá Káhirská věž
not far away (less than 1 kilometre) in the southern part of Gezira Island, there stand known Cairo Tower

N/A

1867 zahrada (Grotto Garden) s exotickými rostlinami, 1900 akvárium (1902 otevřeno pro veřejnost)
1867 garden (Grotto Garden) with exotic plants, 1900 aquarium (1902 opened to the public)

N/A

4 ha

N/A

1) The History of The Fish Garden

N/A N/A   N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 01.12. 1994
Image 1 of 8
Roman Hynek, 01.12. 1994
Roman Hynek, 01.12. 1994
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Image 2 of 8
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Image 3 of 8
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Image 4 of 8
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Martin Hetherington, 16.05. 2009
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Image 5 of 8
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Image 6 of 8
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Image 7 of 8
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Image 8 of 8
Martin Hetherington, 11.09. 2009
Martin Hetherington, 11.09. 2009

  Stránka vytvořena 23.06. 2009 Poslední úprava 02.10. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.