!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
El Arish

Arish   العريش‎‎ [Al-Arīsh]   Ariš; El Ariš


El Arish Zoo
El Arish Sinai Zoo Areesh Zoo
زياد في حديقة حيوان العريش حديقة حيوان العريش
31°08'33"N, 33°50'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0006A
     
 
Daheyat El Salam
El Ressa Rd.
El-Arish
EGYPT
 
+20 683322271
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
údajně špinavá zoo ve špatném stavu - okolo 40 druhů zvířat - pštrosi, emu, labutě, hyeny, paovce, vzácní ptáci

reportedly unclean zoo in poor condition - around 40 species of animals - ostriches, emus, swans, hyenas, Barbary sheep, rare birds

N/A

N/A

1982 (?)

N/A

8 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2009 Poslední úprava 24.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.