!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
El Gouna

 الجونة‎‎ [Il-Gūna]


El Gouna Aquarium and Museum
 
27°23'47"N, 33°40'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0024A
     
 
El Gouna
Hurghada
EGYPT
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
akvárium v budově muzea, asi 80 nádrží, flóra a fauna Rudého moře - ryby (murény, mořští koníci...), korýši (humři, krabi...), mořští bezobratlí (hvězdice, koráli...), plazi (krokodýli, želvy...)

aquarium in building of the Museum, approximately 80 tanks, flora and fauna of Red Sea - fishes (morey eels, sea horses...), crustaceans (lobsters, crabs...), sea invertebrates (starfishes, corals...), reptiles (crocodiles, turtles...)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2009 Poslední úprava 27.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.