!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Giza

 الجيزة‎ [el-Gīzah]    Gíza

některé zdroje uvádí chybně: Káhira  • some sources mention erroneously: Cairo


Scoo-be-zoo
Scoo-bi-zoo
30°00' 01"N, 31°06' 56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0014A
     
 
Inside Intercontinental Pyramids Park Resort
Cairo-Alex Desert Rd.
Giza
EGYPT
 
+20 238388300
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá hotelová zoo (především pro děti - hladící zoo). Opice, jeleni, gazely, pony, velbloudi, plameňáci, kachny...

small hotel zoo (especially for children - petting zoo). Monkeys, deer, gazelles, ponies, camels, flamingos, ducks...

N/A


N/A

Pyramids Park Intercontinental

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2009 Poslední úprava 25.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.