!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Giza

 الجيزة‎ [el-Gīzah]    Gíza

některé zdroje uvádí chybně Káhira • some sources mention erroneously Cairo


Sea Gull Cairo Mini Zoo
سي جل القاهرة‎ حديقة حيوان مصغرة
30°02'42"N, 31°13'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0042B
     
 
106 El Nil Street
Agouza
Giza
EGYPT
 
+20 237494244
+20 237495174
+20 237491585
 
+20 237491585
 
N/A
 
N/A  
 
minizoo restaurace Sea Gull - snad opice, ptáci a další zvířata. Podrobnější informace nejsou k dispozici...

mini zoo of restaurant Sea Gull - perhaps monkeys, birds and other animals. More detailed information is not available

dětský koutek
kid's corner

restaurace
restaurant

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.12. 2013 Poslední úprava 30.12. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.