!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hurghada

 الغردقة‎ [Al Ghardaqah]   Hurgáda


Hurghada Grand Aquarium
جراند أكواريوم الغردقة [Jaranid 'akwarium Al-Ghardaqa]
27°08'02"N, 33°49'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0050A
     
 
Km 12 Safaga road
Hurghada
Red Sea
EGYPT
 
+20 1116181117
 
N/A
 
info☼hurghadaaquarium.com
 
www.hurghadagrandaquarium.com
 
nové velké a moderní akvárium v Hurghádě se velmi rychle stalo jednou z hlavních turistických atrakcí. Ve 24 tématických expozicích, v nádržích o celkovém objemu okolo 3.500 m3 je asi 12000 ks / 100 druhů sladkovodních a mořských ryb, paryb bezobratlých, a mořských želv. Největší, oceánská nádrž má tunel a objem 1.800 m3 (délka 327 m, hloubka 5,1 - 6,1 m). Kromě akvária je zde i mini zoo (kočkodani, pštrosi, dravci, papoušci, pelikáni, plameňáci, vodní ptáci, pávi, krokodýli, suchozemské želvy, ještěrky, hadi...)

new large and modern aquarium in Hurghada very quickly became one of the main tourist attractions. In 24 thematic exhibitions, in tanks with a total volume of about 3,500 m3 there is about 12,000 specimens / 100 species of freshwater and marne fish, cartilaginous fish, invertebrates and sea turtles. The largest, ocean tank has a tunnel and volume of 1,800 m3 (length 327 m, depth 5.1 - 6.1 m). In addition to the aquarium, there is also a mini zoo (green monkeys, ostriches, birds of prey, parrots, pelicans, flamingos, waterfowl, peacocks, crocodiles, terrestrial tortoises, lizards, snakes...)

muzeum fosílií
fossil museum

kavárna
café

23. ledna 2015
23rd January 2015

soukromé (Magdy Faik Abdul-Latif, Ali Abdel-Razek Abdel-Moneim a Mohamed Ahmed Taha)
private (Magdy Faik Abdul-Latif, Ali Abdel-Razek Abdel-Moneim and Mohamed Ahmed Taha)

4 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 1 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 2 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 3 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 4 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 5 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 6 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 7 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 8 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 9 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 10 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 11 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 12 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 13 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 14 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 15 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 16 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Image 17 of 17
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019
Ortwin Kratzke, 17.03. 2019

  Stránka vytvořena 24.08. 2016 Poslední úprava 24.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.