!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hurghada

 الغردقة‎ [Al Ghardaqah]   Hurgáda


Sahara Park
Bedouin Zoo and Terrarium • Hurghada Desert Zoo and Terrarium
27°01'57"N, 33°39'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-EG-XX-00020A
     
 
Bedouin Village
Hurghada
EGYPT
 
+20 127472358
 
N/A
 
info☼safari-sahara.com
bedo_101☼hotmail.com
 
www.safari-sahara.com/...
 
velká turistická atrakce organizovaná turistickou agenturou Safari Sahara (a zřejmě i jinými). Beduínská vesnice (vzdálená asi 33 km z Hurgády) s různými muzey, kulturním programem, pouštní zoo a teráriem. Především pouštní zvířata, ale nejen ta, dokonce nejen africká... Jeleni, antilopy, fenci, pštrosi, emu, pávi, pelikáni, plameňáci, několik dravců, korely, domácí zvířata (velbloudi, osli, husy, slepice...), suchozemské i vodní želvy, hadi (krajty, anakondy, hroznýšci, kobry egyptské, mozambické, kapské, užovkovití, zmije rohaté, gabunské a jiné), ještěrky (varani, leguáni, agamy, scinkové, tilikvy, chameleoni, trnorepi...), krokodýli, štíři atd.
Ve skutečnosti samozřejmě nejde o žádnou beduínskou vesnici, ale jen turistický kýč - show, divadlo pro turisty - uměle vytvořená vesnice, inscenovaný beduínský život, striktně organizovaná zábava atd. V zoo je sice i několik "pavilonů" - terárium, dům želv, dům ptáků..., ale mnoho zvířat je údajně v otřesných podmínkách.

great tourist attraction organized by tourism agency Safari Sahara (and probably also by others). Bedouin village (about 33 km away from Hurghada) with various museums, cultural events, Desert Zoo and Terrarium. Especially desert animals, but not those only, and not even African only... Deer, antelopes, fennecs, ostriches, emus, peacocks, pelicans, flamingos, several rators, cockatiels, domestic animals (camels, donkeys, geese, chickens ...), land and freshwater tortoises, snakes (pythons, anacondas, sand boas, Egyptian, Mozambique, Cape cobras..., Colubrid, horned, Gabon vipers and others), lizards (monitors, iguanas, agamas, skinks, tiliquas, chameleons, mastigures...), crocodiles, scorpions etc.
Of course in reality, it is no Bedouin village, but tourist kitsch only - the show, a theater for tourists - artificially created village, stage-managed Bedouin life, strictly organized entertainment etc. Although several "pavilions" - terrarium, house of turtles, bird house... are in the zoo, the many animals are reportedly in appalling conditions.

pouštní dobrodružství, beduínská kultura, hrnčířské muzeum, beduínské domy, projížďky na velbloudech, prodej ručně vyráběných oděvů, večerní barbecue a taneční folklórní show, břišní tanec atd.
desert adventures, Bedouin culture, pottery museum, Bedouin houses, camel riding, handmade garments sale, evening BBQ and folklore dance show, belly dance etc.


N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.11. 2010 Poslední úprava 03.11. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.