!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kafr el-Sheikh

 كفر الشيخ [Kafr al-Shaykh]   Kafr aš-Šajch


Kafr el-Sheikh Sanaa Garden Zoo
حديقة الحيوان صنعاء كفر الشيخ
31°06'17"N, 30°56'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0012A
     
 
Sanaa Garden
Kafr el-Sheikh
EGYPT
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo v oblíbené zahradě Sanaa. Vrubozobí, pelikáni, čápi, pávi, pštrosi, plazi, velbloudi, tygři, lvi, vlci...

small zoo in popular Sanaa Garden. Waterfowls, pelicans, storks, peacocks, ostriches, reptiles, camels, tigers, lions, wolves...

v zahradě Sanaa je také mnoho dalších zajímavostí a aktivit - restaurace, bufet, rostliny, fontána, dětské hřiště, muzeum...
in theSanaa Garden there are also many other interests and activities - restaurant, buffet, plants, fountain, children's playground, museum...

restaurace, bufet (v zahradě Sanaa)
restaurant, buffet (in the Sanaa Garden)

1995 (?)

N/A

1,5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2009 Poslední úprava 25.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.