!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Luxor

 الأقصر‎ [Al-Uqsur]


Jolie Ville Luxor Resort Mini Zoo
Luxor Mini Zoo
25°40'03"N, 32°37'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0026A
     
 
El Temsah (Kings) Island
Luxor
EGYPT
 
hotel:
+20 952274855
 
hotel:
+20 952274936
 
hotel:
resort☼lux-maritim-jolieville.com
 
hotel: www.jolieville-hotels.com/...  
 
velmi malá hotelová zoo (na ostrově). Např. pelikáni, velbloudi, krokodýli, papoušci, domácí zvířata (kozy, ovce atd.)

very small hotel zoo (in the island). E.g. pelicans, camels, crocodiles, parrots, domestic animals (sheep, goats etc.)

N/A

hotel

N/A

Jolie Ville Hotels & Resorts

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2009 Poslední úprava 27.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.