!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Marina el-Alamein

Marina   مارينا العلمين‎ ‎ [Mạrynạ ạlʿlmyn‎]

ve středověku  • in ancient age:  Leukaspis ; Antiphrae


Lion Village Marina
Qaryet Al-Asaad • Qariyet El Assad • Assad
قرية الأسد 
30°48'59"N, 29°02'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0038A
     
 
Champs Elysee st.
Marina El Alamein
EGYPT
 
Main park (on Cairo - Alexandria Desert road):
+20 104976028
+20 105730863
 
N/A
 
Main park (on Cairo - Alexandria Desert road):
Info☼lionvillage.com
ahmed.eltemsah☼lionvillage.com
 
www.lionvillage.com
 
nový lví park - kombinace občerstvení a zoo - pobočka Lvího parku ležícího při pouštní silnici Káhira - Alexandrie. Podrobnější informace zatím nejsou k dispozici.

new lion park - a combination of refreshment and zoo - branch of Lion Park lying on the Cairo - Alexandria Desert Road. More detailed information is not availabe for this time.

N/A

restaurace
restaurant

okolo 2010
around 2010

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.12. 2013 Poslední úprava 29.12. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.