!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Qaryat al Amilin
 

Lion Village (Cairo - Alexandria Desert Road)
Qaryet Al-Asaad • Qariyet El Assad • Assad
قرية الأسد 

30°49'05"N, 29°55'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0015A
     
 
Km 58
Alex-Cairo Desert Rd., Alexandria
EGYPT
 
+20 104976028
+20 105730863
 
N/A
 
Info☼lionvillage.com
ahmed.eltemsah☼lionvillage.com
 
www.lionvillage.com
 
lví park a zoo při dálnici Alexandrie - Káhira. Lvi, tygři, šimpanzi, opice, pštrosi, plameňáci, vodní ptáci, jeleni, velbloudi, paovce, domácí zvířata a množství ras psů, želvy, krokodýli, hadi, akvária

lion park and zoo in the highway Alexandria - Cairo. Lions, tigers, chimpanzees, monkeys, ostriches, flamingos, waterfowl, deer, camels, Barbary sheep, domestic animals and many breeds of dogs, tortoises, crocodiles, snakes, aquariums

jednou týdně cirkus (tygři, lvi), dětská zoo, jízda na koních, zábavní park, výrobky z přírodního medu a různých druhů masa, prodej suvenýrů
once a week circus (tigers, lions), petting zoo, horse riding, amusement park, products from natural honey and various kinds of meat, souvenir shop

restaurace
restaurant

1999

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.06. 2009 Poslední úprava 06.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.