!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tanta

 طنطا‎ [Tantā]


Tanta Zoo
Tanta Andalus Zoo • Tanta Mini Zoo
  طنطا حديقة حيوان مصغرة • الأندلس حديقة الحيوان طنطا • حديقة الحيوان طنطا
30°47'51"N, 30°59'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0009A
     
 
El Baher Street
Tanta, El Gharbeya
EGYPT
 
+20 403324498
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
od roku 1916 voliérový chov ptáků a chov několika divokých zvířat ve veřejném parku. V roce 1922 se již o parku píše jako o zoo, návštěvníci mohli vidět 12 savců (8 druhů), 38 ptáků (15 druhů, včetně tehdy nevšedních emu) a 2 želvy (1 druh). Později byla zoo zavřena. Současná zoo byla otevřena v roce 1956. Dnes je to malá zoo v Andalusia Parku, o současné situaci je však nedostatek informací.

since 1916 aviaries for breeding of birds and breeding of several wild animals in a public park. In 1922 it is written about the park like about zoo, visitors can see 12 mammals (8 species), 38 birds (15 species, including in the time remarkable emus) and 2 tortoises (1 species). Visitors can see 12 mammals (8 species), 38 birds (15 species, including in the time remarkable emu) and 2 turtles (1 species). Later, the zoo was closed. The current zoo was opened in 1956. Today it is a small zoo in Andalusia Park, however about the current situation is the lack of information.

v Andalusia Parku je též Tanta muzeum
in Andalusia Park there is also Tanta Museum

N/A

od roku 1916 chov veřejném parku. O pár let později již jako zoo (v roce 1922 už se píše o zoo), pak byla zavřena. Nová zoo byla otevřena v roce 1956
since 1916 breeding in a public park. Few years later already as a zoo (in 1922 it is written about the zoo), then was closed. New zoo was opened in 1956.

N/A

2,3 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2009 Poslední úprava 31.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.