!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Wadi Natrun

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingNatron Valley   وادي النطرون‎ [Wādī el Natrun]   Ϣⲓϩⲏⲧ [Shee-Hyt]   Vádí Natrum; Wádí Natrun


Master's Zoo
 
30°23'44"N, 30°22'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0016A
     
 
Km 106
Alex-Cairo Desert Rd.
Wadi El Natrun
El Beheira
EGYPT
 
+20 453551303
+20 453551993
+20 453551305
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo u restaurace Master na pouštní dálnici Káhira - Alexandrie. Domácí zvířata (husy, kozy...), pávi, gazely, opice...

small zoo of Master Restaurant in Cairo - Alex desert highway. Domestic animals (geese, goats...), peacocks, gazelles, monkeys...

zastávka na dálnici s restaurací (Master's Rest stop nebo Resthaus) je na okraji známé deprese (= propadlina) Wadi Natrun, která je 24 m pod úrovní moře( -24 m.n.m). Jen pár kilometrů odsud je stejnojmenné město s kláštery ze 7. století.

stop on the highway with a restaurant (Master's Rest stop or Resthaus) is at the edge of known depression Wadi Natrun, which is 24 m below sea level. Just a few kilometres from here is same name town with the monasteries of 7th century.

restaurace
restaurant

N/A

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Peter Abraham, 6.01. 2009
Image 1 of 8
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Image 2 of 8
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Image 3 of 8
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Image 4 of 8
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Image 5 of 8
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Image 6 of 8
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Image 7 of 8
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009
Image 8 of 8
Peter Abraham, 6.01. 2009
Peter Abraham, 6.01. 2009

  Stránka vytvořena 26.06. 2009 Poslední úprava 18.09. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.