!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zagazig

 الزقازيق [Az-Zaqāzīq]


El Sharkia Zoo
El Sharqia Zoo • Zagazig Zoo
حديقة الحيوان الزقازيق • الشرقية حديقة الحيوان
30°35'16"N, 31°29'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0013A
     
 
Beside Amn El Dowla
El Zagazig
El Sharkeya
EGYPT
 
+20 552315489
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoo začínala s kolekcí především místních zvířat. V prvních letech návštěvníci mohli vidět divoké kočky, lišky, opice, lvi, levharty, přímorožce, čápy, pelikány, plameňáky apod. Byla to prý menažerie srovnatelná s ostatními v Africe, Asii nebo Evropě. V roce 1912 zde bylo 66 savců (34 druhů), 208 ptáků (78 druhů) a 2 želvy (1 druh) + domácí zvířata. Není známo, kdy byla zoo zrušena (ve výroční zprávě Zoologického úřadu z roku 1922 již chybí). Nyní zoo existuje, otevřena byla 1999, ale není známo, zda na stejném místě - jestli jde o stejnou zoo nebo o dvě různé na různých místech.

zoo began with collection mostly of local animals. In the first years visitors can see wild cats, foxes, monkeys, lions, leopards, oryxes, storks, pelicans, flamingos etc. It was reputedly a menagerie comparable with others in Africa, Asia or Europe. In 1912 there were 66 mammals (34 species), 208 birds (78 species) and 2 tortoise (1 species) + domestic animals. It is not known when was the zoo abolished (it is missing already in the annual report of the Zoological Service in 1922). Now zoo exists, was opened in 1999, but it is not known if in the same place - whether it concern same zoo or two different in different localities.

N/A

N/A

1911 (pašou Hassanem Hassibem)
1911 (by Hassan Hassib Pasha)
N/A (před 1922)
N/A (before 1922)
1999 (není známo zda je zoo na stejném místě - jestli jde o tutéž zoo nebo 2 různé zoo)
1999 (but is not known whether the zoo is in same place - if it is same zoo or 2 different zoos)

městská
municipal

2,1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2009 Poslední úprava 31.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.