!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Menagesha
 

Menagesha Zoo
 
09°03'22"N, 38°34'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Menagesha
Oromia
ETHIOPIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

Podle informace z International Zoo Yearbook (1960) byla tato zoo plánována, nikde však nejsou žádné jiné informace. Pravděpodobně nebyl záměr realizován.

According to information from the International Zoo Yearbook (1960), this zoo was planned, but no other information is available. Probably the intention was not realized.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 07.07. 2012 Poslední úprava 07.07. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.