!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Addis Ababa

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingAddis Abeba  አዲስ ፡ አበባ [Āddīs Ābebā]  ኣዲስ ኣበባ [Adis Abäba]  Finfinee   Addis Abeba


Lion Zoo Addis Abeba
Anbesa Gibi • Imperial Zoo • Lions Park • Haile Selassie Zoo
አንበሳ ግቢ ፓርክ [Ānəbāsa Gəbi Porəkə]
09°02'34"N, 38°45'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ET-XX-0001A
     
 
Sidist Kilo
Addis Ababa
ETHIOPIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
původně soukromá menažerie císaře Haile Selassie v paláci Genete Le’ul (dnes etnografické muzeum v prostorách Univerzity Addis Abeby), později přemístěna do parku naproti přes náměstí Sidist Kilo a zpřístupněna veřejnosti. Dnes je tato malá zoo ve špatném stavu. 10 klecí (více než 20 kusů) vzácných abyssianských (habešských) lvů (Panthera leo roosevelti), tři klece opic (dželady, guerézy, kočkodani), kudu malý, husice nilská, želvy, ryby (zřejmě okrasné), domácí zvířata (králíci, husy...).
V minulosti zde bylo chováno zřejmě více poddruhů lvů. (Podle některých vědců je abyssianský lev jen jinou formou lva východoafrického).

originally a private menagerie of emperor Haile Selassie in Genete Le'ul Palace (today ethnographic museum in Addis Ababa University campus), later moved to the opposite park across the Sidist Kilo square and opened to the public. Today this small zoo is in bad condition. 10 cages (more than 20 specimens) of rare Abyssinian lions (Panthera leo roosevelti), 3 cages of monkeys (Gelada baboons, Colobus and guernon monkeys), lesser kudu, Egyptian goose, tortoises, fishes (probably ornamental), domestic animals (rabbits, geese...)
In the past there were breed probably more lions subspecies. (According to some scientists, the Abyssian lion is another form of East Afircan lion only).

dětské hřiště
children's playground

kavárna
cafeteria

1948 jako soukromá neveřejná zoo císaře Haile Selassie I., 1974 znárodněna a otevřena veřejnosti
1948 as a private non-public zoo of emperor Haile Selassie I., 1974 nationalized and opened to the public

městská
municipal

1,5 ha


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alan Myers, 12.08. 2009
Image 1 of 5
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009
Image 2 of 5
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009
Image 3 of 5
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009
Image 4 of 5
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009
Image 5 of 5
Alan Myers, 12.08. 2009
Alan Myers, 12.08. 2009

  Stránka vytvořena 07.07. 2009 Poslední úprava 21.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.