!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Addis Ababa

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingAddis Abeba  አዲስ ፡ አበባ [Āddīs Ābebā]  ኣዲስ ኣበባ [Adis Abäba]  Finfinee   Addis Abeba


National Palace managerie
předešlé názvy  •  former names
Jubilee Palace Menagerie
09°00'59"N, 38°45'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ET-XX-0007B
     
 
National Palace
Addis Ababa
ETHIOPIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
bývalé císařské sídlo - Jubiljní palác, dnes Národní palác, slouží nyní jako oficiální sídlo presidenta Etiopie a zároveň jako muzeum. Součástí parku je i malá zoo (spíše zvěřinec) se lvi, gepardy, guerézami a dalšími opicemi, antilopami, krocany, pávy... O zvěřinci je k dispozici jen velmi málo informací - podle některých zdrojů existoval již v éře Haile Selassie coby jeho soukromá menažerie (palác byl postaven císařem H. Selassiem 1955).

former imperial residence - Jubilee Palace, today the National Palace now serves as the official residence of the Ethiopian President and simultaneously also as a museum. Part of the park is also a small zoo (rather menagerie) with lions, cheetahs, colobus and other monkeys, antelopes, turkeys, peacocks... Only very little information about the menagerie is available - according to some sources it existed already in the era of Haile Selassie as his private menagerie (the Palace was built by Emperor H. Selassie in 1955).

N/A

N/A

N/A (1955 - Jubilejní palác)
N/A (1955 Jubilee Palace)

původně zřejmě soukromá císařská sbírka, později znárodněná, nyní pravděpodobně státní
originally apparently private imperial collection, later nationalized, now probably state

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2012 Poslední úprava 21.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.