!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bati

Bate

často je uváděno • often mentioned is Alemaya (Alem Maya) ; Dire Dawa ; Harar


Haramaya Zoo
Haramaya University Zoo
09°25'17"N, 42°01'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ET-XX-0006A
     
 
Haremaya University
Alemaya, Bati
ETHIOPIA

Haramaya University
PO Box 138
Dire Dawa
ETHIOPIA
 
Haramaya University:
+251 255530319
 
Haramaya University:
+251 255530330
+251 255530325
 
Haramaya University:
haramaya☼haramaya.edu.net
 
Haramaya University: www.haramaya.edu.et  
 
malá universitní zoo - zvířata v malých klecích v otřesných podmínkách - lvi, gepardi, rysi, hyeny, opice (kočkodani, paviáni...), dikdici, králíci, ptáci

small university zoo - animals in small cages in terrifying conditions - lions, cheetahs, lynxes, hyenas, monkeys (vervet monkys, baboons...), dik-diks, rabbits, birds

N/A

N/A

N/A

Haramaya University (dříve • formerly Alemaya University)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2012 Poslední úprava 21.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.