!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bishoftu

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading ቢሾፍቱ

dříve • formerly : Debre Zeyit (ደብረ ዘይት)


Salayish Lodge and Park
Salayish Lodge Mini-Zoo
předešlé názvy  •  former names
Babugaya Hotel Mini-Zoo
08°46'58"N, 38°59'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ET-XX-0004B
     
 
Bishoftu
ETHIOPIA
 
+251 114336878
+251 911215540
 
N/A
 
salayishlodge☼yahoo.com
 
Hotel: www.ethiolodge.net  
 
hotelová minizoo - hlavně domácí zvířata (osli, krávy, kozy, králíci, kachny, krůty, perličky...), ale i jeleni atd.

hotel mini-zoo - mainly domestic animals (donkeys, cows, goats, rabbits, ducks, turkeys, guinea fowls...), but also deer etc.

jízda na koních; jezero Bishoftu Guda
horse riding; Lake Bishoftu Guda

hotel, restaurace
hotel, restaurant

N/A

Salayish Lodge and Park

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.12. 2009 Poslední úprava 19.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.