!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Debre Marqos

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingMankorar  ደብረ ማርቆስ [Debre Markos]    Debre Markos, Mankorar


Yeraba Wild Life Preserve and Zoo
Yiraba Wild Life Preserve and Zoo
ይራባ መናፈሻና ለዱር አራዊት የተከለለ ደን
10°18'07"N, 37°45'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ET-XX-0003A
     
 
Debre Marqos
Amhara
ETHIOPIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
rozsáhlý park (okolo 320 ha) se zoo. Více informací není k dispozici

large park (around 320 ha) with a zoo. More information is not available.

N/A

N/A

N/A

okolo 320 ha (celý park)
around 320 ha (whole park)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.07. 2009 Poslední úprava 07.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.