!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dire Dawa

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading ድሬዳዋ [Dəredawa]    Dirirdhaba    Diredawa, Dire Dawa


Dire Dawa Zoo
Dairy Farm and Zoo
09°35'31"N, 41°51'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ET-XX-0002A
     
 
Dire Dawa
ETHIOPIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoo při mléčné farmě, špatný stav. Kočkodani, paviáni,mývali, hyeny, ptáci, dříve i lišky a gepardi

zoo of Dairy Farm, bad condition. Vervet monkeys, baboons, racoons, hyenas, birds, earlier also foxes and cheetahs

dětské hřiště
children's playground

N/A

N/A

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.07. 2009 Poslední úprava 07.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.