!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Arba Minch
 

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading አርባ ምንጭ [Ārba Minch']

Arba Minch Crocodile Farm
 
Arba Minch Crocodile Ranch

první Etiopská krokodýlí farma, převážně komerční, ale též státem řízená ochrany populace - funguje i program reintrodukce pro udržení přírodní populace v rovnováze. Okolo 8000 nilských krokodýlů. Krokodýli jsou líhnuti z vajec sebraných u jezera (množství vylíhlých krokodýlů se vrací zpět). Několik bazénů a výběhů podle věku zvířat. Vede sem velmi špatná zarostlá cesta. Farma je orientovaná též na turisty, přesto turisticky opomíjena a to se odráží i na jejím horším stavu. Plánuje se však zvýšení počtu turistů až na milion (v následujících 10ti letech). Vláda by měla uvolnit okolo 5 milionů birrů a farmu přestěhovat (tj. postavit novou na jiném místě).
- ačkoli je tato farma udávána jako turistická (s programy ochrany přírody), je zařízena více méně jako běžná komerční farma - bazény jsou účelové nikoli expoziční. Všechno může být jinak změněno po plánovaných změnách, zatím však nejde o zoo.

first Ethiopian crocodile farm, mostly commercial, but also by the government managed conservation of population - there are also program of reintroduction for keeping of natural population in balance. Around 8000 Nile crocodiles. The crocodiles are hatched from eggs taken from the lake (many of hatched crocodiles are giving back). Several pools and enclosures according to the age of the animals. Very bad and overgrown path goes there. The farm is oriented also to tourists, but almost neglected by tourists and this is reflected in its worse condition. However, it is planned to increase the number of tourists up to one million (in the 10 subsequent years). The government should allocate about 5 million Birrs and to move the farm (ie. to build new on another site).
- Although the farm is indicated as tourist (with conservation programs), is arranged more or less like a normal commercial farm - the pools are purpose-built, not exposure. Everything can be different after the planned changes, but so far it is not a zoo.
Niall Crotty, 20.01. 2005
Image 1 of 3
Niall Crotty, 20.01. 2005
Niall Crotty, 20.01. 2005
Niall Crotty, 20.01. 2005
Image 2 of 3
Niall Crotty, 20.01. 2005
Niall Crotty, 20.01. 2005
Niall Crotty, 20.01. 2005
Image 3 of 3
Niall Crotty, 20.01. 2005
Niall Crotty, 20.01. 2005
 
 
Harar
Hyena Man of Harar

Jedná se o domorodého člověka, který denně (za peníze a před turisty) krmí hyeny, které každý večer přichází.
- Ačkoli je to uvedeno v několika seznamech, nejde o zoo. Hyeny zde nejsou chovány, jde o divoká zvířata.

It is an indigenous man, who daily (for money and for tourists) fed hyenas that come every evening.
- Although it is mentioned in several lists, it is not a zoo. Hyenas here are not kept, they are wild animals.
 
 
Holeta Genet
 

Holeta; Holetta; Oletta

Born Free Wildlife Rescue, Conservation and Education Centre
 
Born Free Wildlife Centre • Ethiopia Wildlife Centre

nově vznikající centrum (2010) především pro osiřelá, nemocná a konfiskovaná zvířata (s celoživotní péčí), ale i centrum ochrany přírody, environmentální a vzdělávací centrum nebo návštěvnické centrum (celková plocha 77,5 ha). V současné době (2010) lvi, gepardi, sovy, želvy
- běžné záchranné centrum, které neslouží k chovu (reprudukci) zvířat ani návštěvnické centrum nefunguje jako zoo

recently emerging centre (2010) especially for orphaned, sick and confiscated animals (with lifetime care), but also conservation center, environmental and education center or visitor centre (total area 77,5 ha). Currently (2010) lions, cheetahs, owls, tortoises
- ordinary rescue center, which not serves to breeding (reproduction) animal and visitor center also does not work as a zoo

 www.bornfree.org.uk/...

 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.