!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Masuku

častěji je používán starší název • more often is used older name: Francevile


Centre de Primatologie
Centre of Primatology
01°37'48"S, 13°35'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GA-XX-0001B
     
 
CIRMF
BP 769, Franceville
GABON

Office Libreville:
Immeuble Frangipaniers 2°ét.
BP 8707, Libreville
GABON
 
+241 677092
+241 677096
+241 774627 (office Librevile)
 
+241 677295
+241 773175 (office Libreville)
 
d.verrier☼cirmf.org
faxcirmf☼yahoo.com
Office Libreville: cirmf.lbv☼inet.ga
 
www.cirmf.org/...  
 
jedno z největších zařízení pro primáty v Africe funguje při Mezinárodním centru pro lékařský výzkum (CIRMF - Centre International de Recherches Medicales de Franceville). Chov a výzkum (reprodukční biologie a chování, sociobiologie a populační genetika, ekologie a ochrana; opičí retrovirologie; malárie; filarie ("Loa Loa"), etologie primátů). 8 druhů primátů (šimpanz, gorila, mandril, kočkodan bělonosý, kočkodan obecný, mangabej rudohlavý, makak rhezus a makak jávský). První odchov gorily v zajetí v Africe (16. září 1983).

one of the largest facility for primates in Africa, works at the International Centre for Medical Research (CIRMF - Center International de Recherches Medicales de Franceville). Breeding and research (reproductive biology and behaviour, sociobiology and population genetics, ecology and conservation; simian retrovirology; malaria; filaria ("Loa loa"), primate ethology). 8 species of primates (chimpanzee, gorilla, mandrill, greater spot-nosed monkey, grivet, collaerde mangabey, rhesus macaqe and crab-eating macaque). First baby gorilla in captivity in Africa (16th September 1983).

N/A

N/A

1980

CIRMF (Centre International de Recherches Medicales de Franceville)

8 ha (49 ha CIRMF)

N/A

1) Le Centre De Primatologie du CIRMF ; Primatology Centre of CIRMF

0 0 0 8 / 409
(2009)
0 0 8 / 409
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.07. 2009 Poslední úprava 10.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.