!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Accra
 

Accra Zoo and Endangered Primate Breeding Centre
often unofficially called only Accra Zoo or Accra Achimota Zoo
předešlé názvy  •  former names
původně • originaly:
Endangered Primate Centre / Mini Zoo
05°37'16"N, 00°12'15"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GH-XX-0003A
     
 
Achimota Forest Reserve
Achimota
Greater Accra
GHANA

Postal address (WAPCA):
PO BOX 1319
Accra
GHANA
 
N/A
 
N/A
 
WAPCA: andrea.dempsey☼wapca.org
 
WAPCA: www.wapca.org/...  
 
centrum primátů založeno v Zoo Accra (29.4. 2005), po jejím zrušení přestěhováno (září 2007) do Achimota Forest Reserve a slavnostně otevřeno 30.4. 2008, původně s minizoo (jako Endangered Primate Centre / Mini Zoo), později jako součást nové zoo (přejmenováno na Accra Zoo and Endangered Primate Breeding Centre). Centrum slouží především chovným programům kočkodana Rolowayova (Cercopithecus diana roloway) a mangabeje bělokrkého (Cercocebus atys lunulatus), které jsou součástí EEP. V zoo jsou hyeny, šakali, cibetky, kočkodani zelení, světlobřiší a husarští, lesoni, antilopy koňské, prasata bradavičnatá, velbloudi, osli, dikobrazi, kaloni, pštrosi, emu, pávi, papoušci, turaka, zoborožci, kachny, hrdličky, krokodýli, hadi...

Primate centre was founded in Accra Zoo (29th Apr. 2005), after its abolition was transferred (Sept. 2007) to Achimota Forest Reserve and inaugurated 30th Apr. 2008, originally with mini zoo (as Endangered Primate Centre / Mini Zoo), later as part of new zoo (renamed to Accra Zoo and Endangered Primate Breeding Centre). The Centre serves primarily to breeding programs of Roloway Guenon (Cercopithecus diana roloway) and White-naped Mangabey (Cercocebus atys lunulatus), which are part of EEP. In the zoo there are hyenas, jackals, civets, green monkeys, lesser spot-nosed monkeys, patas monkeys, bushbucks, roan antelopes, warthogs, camels, donkeys, porcupines, fruit bats, ostriches, emus, peacocks, parrots, turacos, hornbills, ducks, doves, crocodiles, snakes...).

N/A

N/A

29.dubna 2005 v Zoo Accra, po jejím zrušení přemístěno (září 2007) a slavnostně otevřeno 30.4.2008 v současném místě
29th April 2009 in Accra Zoo, after its abolition it was moved (September 2007) and inaugurated in current location 30th April 2008

státní (Wildlife Division), centrum primátů řízeno organizací WAPCA (West Africa Conservation Action)
state (Wildlife Division), the primate centre managed by WAPCA (West Africa Conservation Action)

N/A

N/A

N/A

0 0 0 24 / ?
(2015)
2 / ? 12 / ? 10 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 1 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 2 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 3 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 4 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 5 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 6 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 7 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 8 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 9 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 10 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 11 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 12 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 13 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 14 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 15 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 16 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 17 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 18 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 19 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 20 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 21 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 22 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 23 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 24 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 25 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 26 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 27 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 28 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 29 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 30 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 31 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 32 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 33 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 34 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 35 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 36 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 37 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 38 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 39 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 40 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 41 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 42 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017
Image 43 of 43
David Kupitz, 05.03. 2017
David Kupitz, 05.03. 2017

  Stránka vytvořena 17.07. 2009 Poslední úprava 31.03. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.