!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Big Ada
 

Obonukope Community Zoo
 
05°49'23"N, 00°36'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GH-XX-0006B
     
 
Big Ada
GHANA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká depresívní zoo - několik zvířat (hadi, krokodýli, želvy, chameleon, dravci) v maličkých klecích a výbězích. Celkově ve velmi špatném stavu
tiny depressive zoo - several animals (snakes, crocodiles, turtles, chameleon, raptors) in tiny cages and pens. Overall in very poor condition

zoo leží asi 1 km od hlavní silnice před odbočkou do města - po velmi špatné prašné cestě
the zoo is located about 1 km from the main road before turn-off to the city - on very bad dirt road

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.02. 2012 Poslední úprava 06.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.