!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Buoyem
 

Buoyem Breeding Farm
 
07°39'52"N, 01°57'26"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GH-XX-0007B
     
 
Buoyem
Brong Ahafo
GHANA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malé chovné centrum plazů - okolo 20 kotců, vytvořené hlavně pro chovné účely a export pro obchod s domácími zvířaty, ale také otevřené pro návštěvníky. Krokodýli, hadi, želvy
small breeding centre of reptiles - about 20 pens, mainly created for breeding purpose and exportation for the pet trade, but also opened for the visitor. Crocodiles, snakes, tortoises

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.02. 2012 Poslední úprava 07.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.