!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Frami
 

Monkey Forest Sanctuary
 
05°18'01"N, 01°22'41"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GH-XX-0005A
     
 
Monkey Forest Resort
Frami
Cape Coast
GHANA
 
+233 244118313
 
N/A
 
rubberaap☼yahoo.com
 
www.monkeyforestresort.com  
 
malá hotelová zoo - opice, cibetky, ženetky, krokodýli, chocholatky
small hotel zoo - monkeys, civets, genets, crocodiles, duikers

jen 3 km odsud je Národní Park Kakum
Kakum National Park is 3 km from here only

N/A

23. března 2007
23rd March 2007

Monkey Forest Resort

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.12. 2009 Poslední úprava 19.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.