!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kumasi
 

Kumasi Zoological Gardens
 
06°42'00"N, 01°37'31"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GH-XX-0001A
     
 
Wildlife Division (Forestry Commission)
P. O. Box KS 3148
Kumasi
GHANA
 
+233 5123842
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
národní zoo - největší a nejvýznamnější v Ghaně - především místní fauna - vzácné antilopy, velké a malé kočky, primáti, hlodavci, ptáci, plazi

national zoo - the largest and the most important in Ghana - mostly native fauna - rare antelopes, big and small cats, primates, rodents, birds, reptiles

N/A

N/A

1957 (Dr. A.A.Y. Kyeremanteng)

národní (Wildlife Division of the Forestry Commission; dřívější název: Department of Game and Wildlife), předtím byla městská (Kumasi Municipal Council and the Forestry Department)
national (Wildlife Division of the Forestry Commission; former name: Department of Game and Wildlife), before it was municipal (Kumasi Municipal Council and the Forestry Department)

11 ha


About Kumasi Zoo

0 0 0 30 / 110
(2015)
2 / 4 12 / 46 16 / 60
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Dingeman Steijn, 20.04. 2009
Image 1 of 2
Dingeman Steijn, 20.04. 2009
Dingeman Steijn, 20.04. 2009
Dingeman Steijn, 20.04. 2009
Image 2 of 2
Dingeman Steijn, 20.04. 2009
Dingeman Steijn, 20.04. 2009

  Stránka vytvořena 17.07. 2009 Poslední úprava 19.09. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.