!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Akatekyi Lagoon
Akatekyi Crocodile Pond

uvedeno v několika seznamech. Rybník s posvátnými krokodýli, které při denním rituálu kmenový kněz láká z vody zaříkávadly a živou drůbeží (za což se platí "vstupné" ve formě alkoholu).
- divoká zvířata, nikoli chov

it is mentioned in several lists. Pond with sacred crocodiles, which are in the daily ritual enticed from water by the incantations of fetish priest and protests of live fowl (for which is paid "admission fee" in the form of alcohol).
- wild animals, not breeding
 
 
Paga
Paga Crocodile Pond

rybník s "posvátnými" krokodýly
- divoká zvířata, nikoli chov

pond with "sacred" crocodiles
- wild animals, not breeding
 
 
Tafi
Tafi Monkey Sanctuary

uvedeno v několika seznamech, jde však o rezervaci.
- divoká zvířata, nikoli chov

it is mentioned in several lists, however it is sanctuary.
- wild animals, not breeding
 
 
Tanfiano
Baobeng-Fiema Monkey Sanctuary

uvedeno v několika seznamech. Ačkoli jsou zde opice (kočkodan Campbellův a guerézy) posvátné a žijí v harmonii s obyvateli obou vesnic (a dokonce je zde i opičí hřbitov), nejde o chov, ale o rezervaci.
- Jedná se o rezervaci s divokými zvířaty.

it is mentioned in several lists. Although there are monkeys (Campbell's Mona Monkey and Geoffroy's Colobus) sacred and living in harmony with the inhabitants of both villages (and even it is monkey cemetery here), it is not breeding, but wild animals.
- It is an animal sanctuary with wild animals.
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.