!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Santamba

Santamba Wharf


Santamba Safari Park
 
13°17'46"N, 16°07'56"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Santamba
THE GAMBIA
 
- - -

stavba nového safari parku byla plánována poblíž obce Santamba (2003), nejsou však informace o aktuálním stavu.

construction of the new safari park was planned near the village of Santamba (2003), but it is not information about the current situation

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 10.07. 2012 Poslední úprava 10.07. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.