!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kanilai
 

Kanilai Game Park and Zoo
The Kanilai Zoo • President Yahya Jammeh's Zoo
13°10'51"N, 16°01'03"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GM-XX-0001A
     
 
Kanilai
THE GAMBIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
největší gambijská zoo, kterou ve své rodné vesnici založil president Gambie Yahya Jammeh. Lvi, zebry, velbloudi, žirafy, nosorožci, opice (kočkodan husarský, kočkodan zelený atd.), pštrosi, krokodýli, hadi...

the largest Gambian zoo, which was founded by president of Gambia Yahya Jammeh in his native village. Lions, zebras, camels, giraffes, rhinos, monkeys (patas monkey, green vervet monkey, etc.), ostriches, crocodiles, snakes...

N/A

N/A

N/A (by Yahya Jammeh - president of Gambia)

soukromá (Yahya Jammeh - prezident Gambie)
private (Yahya Jammeh - president of Gambia)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.07. 2009 Poslední úprava 10.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.