!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kartong

Kartung

některé zdroje uvádí   • some sources mention: Gunjur or Gunjar Madina


Gambian Reptile Farm
Gambian Reptile Park
13°07'00"N, 16°45'39"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GM-XX-0002A
     
 
Kartong
THE GAMBIA
 
+220 7795008
+220 7004672
 
N/A
 
paziaud☼yahoo.fr
 
http://gambianreptiles.bizhosting.com    
 
první plazí park v Gambii. Chov vzácných hadů, ještěrek, želv (i mořských) atd. Krom plazů též zvířata, která potřebují pomoc (pavián, pelikán...).

first reptile park in the Gambia. Breeding of endangered snakes, lizards, turtles and tortoises etc. In addition to reptiles also animals that need attention (baboon, pelican...).

N/A

N/A

N/A

soukromá (Luke Paziaud)
private (Luke Paziaud)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Jon Baker, 13.08. 2006
Image 1 of 13
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Image 2 of 13
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Image 3 of 13
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Image 4 of 13
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Image 5 of 13
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Image 6 of 13
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 13.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Image 7 of 13
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Image 8 of 13
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Image 9 of 13
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Image 10 of 13
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Image 11 of 13
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Image 12 of 13
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006
Image 13 of 13
Jon Baker, 31.08. 2006
Jon Baker, 31.08. 2006

  Stránka vytvořena 10.07. 2009 Poslední úprava 23.01. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.