!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Coyah
 

Jardin Zoologique de Conakry
Jardin Zoologique et Botanique de Conakry • Zoo-Botanique de Conakry
Conakry Zoological Garden • Conackry Zoological and Botanical Garden
09°42'25"N, 13°23'15"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GN-XX-0001A
     
 
Forêt de Kakoulima
Coyah
GUINEA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
ačkoli se užívá jméno Zoo Conakry, zoo není v Conakry, je řízena z Coyahu, ale pravděpodobně se nenachází ani zde. Zřejmě leží někde na okraji pralesa Kakoulima. Konkrétní informace nejsou k dispozici.

although is used name Conakry Zoo, the zoo is not in Conakry, it is managed from Coyah, but probably is not even here. Obviously lies somewhere on the outskirts of Kakoulima forest. Concrete information is not available.

N/A

N/A

N/A

městská (?)
municipal (?)

150 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.08. 2009 Poslední úprava 03.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.