!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bambadinca

většinou je uváděno chybně Bissau (které je 125 km daleko)   • majority is erroneously mentioned Bissau (which is 125 km far)


River Zoo Farm
 
12°01'11"N, 14°52'56"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GW-XX-0001A
     
 
P.O. Box 890
Bissau
GUINEA-BISSAU
 
Inmarsat (satelite phone):
+870 761627460
 
Inmarsat (satelite fax):
+870 761627461
 
river_zoofarm☼gmx.de
 
www.riverzoofarm.com  
 
největší, nejmodernější a absolutně profesionální Přírodní chovná farma a Rezervace fauny západní Afriky. Částečně komerční zařízení (obchod se zvířaty - především pro zoo apod.). Leží uprostřed buše přímo u dvou sladkovodních řek a jezera. Velká část River Zoo Farm je absolutně nedotčená a je využívána jako Rezervace fauny.

the largest, most modern and absolutely professional Wildlife Breeding Farm & Fauna Sanctuary of Western Africa. Partly commercial facility (animal trading - mostly for zoos etc.). It is located in the middle of the bush directly on two freshwater rivers and a lake. A big part of River Zoo Farm is absolutely untouched and is used as a fauna reserve.

funguje zde také ubytování v bungalovech a pořádají se přírodní výpravy včetně cesty vlastním člunem na velmi obtížně dostupné nádherné souostroví Bijagos (biosferická rezervace UNESCO)

here is also accommodation in bungalows and nature tours, including the tour by their own boat to very difficult accessible and beautiful Bijagos (Bissago) archipelago (UNESCO Biosphere reservation)


N/A

soukromé (rodina Schuhman)
private (Schuhman family)

202 ha

N/A

N/A

N/A 40 / 300 20 / 150 165 / 915
(2004)
25 / 250 38 / 110 45 / 105
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.07. 2009 Poslední úprava 02.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.