!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bamburi

některé zdroje uvádí Mombasa (ta je asi 5 km odsud)  • some sources mention Mombasa (it is about 5 km far from here)


Bamburi Nature Trails
Bamburi Forest Trails
předešlé názvy  •  former names
součást parku • part of park: The Baobab Adventure • Baobab Farm • Bamburi Quarry Nature park
"
03°59'16"S, 39°43'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0026A
     
 
Malindi Raod
Bamburi
KENYA

Off New Mombasa / Malindi road
P.O Box 81995-80100
Mombasa
KENYA
 
+254 415485901 - 4
+254 415486601 – 8
+254 722410064
+254 733410064
 
+254 415486459 - 60
 
lesinfo☼bamburi.lafarge.com
 
www.lafarge.co.ke/...
 
Dříve součástí celého parkového komplexu The Baobab Adventure (zvaný též Baobab Farm nebo Bamburi Quarry Nature park). Park vznikl roku 1971 rehabilitací lomů cementové fabriky (viz. Haller Park). Transformace severního lomu začala 1986 jako "projekt jednoho milionu stromů". 1997 se areál změnil na Bamburi Nature Trails a byl otevřen veřejnosti (jako část The Bamburi Adventure). Bamburi Forest Trails se nachází v Severním lomu a je zde motýlí pavilon a chovný dům (16 druhů místních motýlů) a mnoho zvířat chovaných na volno (chocholatky, antilopky pižmové, stáda antilop losích, oryxů, mangusty, zajíci atd.)

Formerly part of whole park complex The Baobab Adventure (named also Baobab Farm or Bamburi Quarry Nature Park). Park was established in 1971 by rehabilitation of cement factory quarries (see Haller Park). Transformation of Northern quarry began 1986 as a "One million trees project". 1997 the area was changed to Bamburi Nature Trails and was opened to the public (as a part of The Bamburi Adventure). The Bamburi Nature Trails is located in Northern quarry and there is butterfly pavillion and breeding house (16 species of local butterflies) and many animals bred freely (dikers, sunis, herd of eland and oryx, mongooses, hares etc.)

4 naučné stezky; místa pro jízdu na horském kole, jogging, procházky, barbeque, golf, pozorování ptáků, množství palem a dalších stromů; ostatní části bývalého komplexu a bezpočet dalších atrakcí (ve všech částech)
4 nature trails; the place for mountain biking, jogging, walking, barbecue, golf, bird watching, numbers of palms and other trees; the other parts of former complex and countless other attractions (in all parts)

restaurace
restaurant

1971 - park ; 1997 - Bamburi Nature Trails ; 1998 - Butterfly Pavillion

Lafarge EcoSystems (dříve • formerly Baobab Farm ; Bamburi Cement Company)

1100 ha (11 km2)

N/A

1) About Bamburi Nature Trails

16 / ? N/A

N/A N/A
N/A N/A N/A
 
The Baobab Adventure
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.07. 2009 Poslední úprava 11.03. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.